Thursday, September 22, 2011

Mujahid Pemburu Syahid: Keadaan Yang Mengharuskan Mengumpat Dan Mencerca.

Mujahid Pemburu Syahid: Keadaan Yang Mengharuskan Mengumpat Dan Mencerca.: Dalam menafikan kebenaran-kebenaran yang diungkapkan secara terbuka oleh mana-mana pihak atau individu untuk mendedahkan keburukan pihak t...